Publicerad: 19 oktober 2020

En reviderad version av Kommunkompassen

SKR har under 2019 tillsammans med norska kommunförbundet KS arbetat med en stor revidering av utvärderingsverktyget Kommunkompassen. SKR ger dig information om nyheterna.

Vi har arbetat med Kommunkompassen under 18 års tid och genomfört närmare 240 utvärderingar i 140 unika kommuner. Den erfarenheten och kunskapen vi fått av att utvärdera kommuner har vi också tagit med oss i utvecklingsarbetet för att göra Kommunkompassen ännu mer användbar inför dagens samhällsutmaningar, säger Gunnar Gidenstam, SKR

Kommunkompassen belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen. Kommunledningar, politiker och tjänstepersoner, både i Norge och i Sverige har varit delaktiga i revideringsarbetet.

Revideringen bygger på aktuell forskning och praxis. För att anpassa verktyget till en föränderlig kommunal verklighet är bland annat vissa frågeställningar förstärkta och tillagda. I den reviderade versionen finns ett förstärkt fokus på hållbar samhällsutveckling, effektivitet, koncernperspektivet och brukarens fokus. Även frågeställningar kring utvecklat stöd till förtroendevalda, digitalisering och kompetensförsörjning lyfts tydligare fram i den reviderade versionen.

I en kort film berättar SKR mer för dig om:

  • nyheterna i den reviderad versionen,
  • vad som undersöks,
  • hur kommunen kan ta hand om resultatet, samt
  • vilken nytta en kommun har av att göra en utvärdering med Kommunkompassen.

Information om Kommunkompassen och film

Informationsansvarig

  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare
  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!