Publicerad: 28 maj 2020

Kurser och konferenser, verksamhetsutveckling och politiskt styrning

 • onsdag
  3
  jun
  2020

  Webbsändning: Demokrati, ledning och styrning, avsnitt 11

  Sektionen för demokrati och styrning inleder med aktuell information från SKR. Gäster är Ann-Charlotte Lilja, socialchef i Vårgårda kommun, Anna Sukhova som arbetar med medborgarbudget för Världsbanken i Moskva samt Christine Feuk, Malin Svanberg och...

 • tisdag
  16
  jun
  2020

  Webbsändning om våra 40 000 förtroendevalda

  SCB presenterar uppgifter från den färska rapporten om de förtroendevalda i kommuner och regioner. Lyssna till ett samtal om betydelsen av att de förtroendevalda speglar befolkningen. Hur kan representativiteten förbättras? Bör villkoren för de förtr...

 • torsdag
  27
  aug
  2020

  Webbsändning: Grundutbildning i barnkonventionen

  Kursen om barnkonventionen hålls som webbsändning den 27 augusti 2020. Kursen omfattade grunderna i barnkonventionen, hur en barnkonsekvensanalys kan genomföras och vad det innebär att implementera barnkonventionen i en kommun eller region.

 • fredag
  28
  aug
  2020

  Webbsändning: Små barn - stora möjligheter

  I Södra Ryd har ett samverkansprojekt mellan Familjecentralen och Folktandvården lett till förbättrad tandhälsa hos förskolebarn. Ta del av utvecklingsarbetet som medarbetarna utformade i samverkan och de förbättringar det lett till.

 • onsdag
  20
  jan
  2021

  Nationell konferens Mötesplats social hållbarhet

  Välkommen till en nationell konferensen som arrangeras av Mötesplats social hållbarhet. Konferensen äger rum i Örebro 20 - 21 januari 2021.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!