Publicerad: 7 februari 2020

Analysera KKiK resultatet och förbättra verksamheten

Att analysera i detta sammanhang betyder att resultaten inom KKiK ska tolkas och översättas till kunskap om ett nuläge för att ge anvisning om en möjlig väg till förbättring.

Illustration

Material som stöd för arbete med uppföljning och analys

Här finner du stöd för uppföljning och i analys för att kvalitetssäkra, förbättra och effektivisera välfärdstjänster

Planera, följa upp och analysera samt åtgärda

Lär av andras erfarenheter

Deltagande kommuner har gjort åtgärder utifrån sina KKiK resultat och utvecklat verksamheteter. Dessa erfarenheter vill KKiK projektet gärna sprida kunskap om och visa upp som exempel inom olika områden.

Se hur andra gör - ta del av exempel inom tre områden

Internationell erfarenhet av resultatstyrning

Det finns många viktiga både teoretiska som praktiska erfarenheter av arbetet med resultatstyrning. Här kan du ta del av internationell erfarenhet och kunskap inom området. Filmerna presenteras på engelska, vissa filmer är textade på svenska.

Internationell resultatstyrning

Publikationer

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare
  • Hanna Lundborg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!