Publicerad: 9 augusti 2019

Varbergs kommuns arbete inom särskilt boende

Lena Andersson, Socialnämndens ordförande och Ann-Louise Brolin kvalitetsansvarig socialförvaltningen i Varbergs kommun, beskriver i filmen deras arbete med att, genom fokus på trygghet och aktivering, förbättra och förtydliga kvaliteten inom äldreomsorgens särskilt boende, något som lett till att alla värden i brukarbedömningen ökat.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!