Publicerad: 9 augusti 2019

Tyresö kommun satsar på resultatdialoger

Ann-Christine Svensson, ordföranden i Barn och utbildningsnämnden, Monica Larsson, förvaltningschef, och Johan Ahlkvist, verksamhetschef, berättar kort i en intervju om Tyresö kommuns resa mot bättre skolresultat.

I filmen får du veta mer om arbetet med:

  • Färre mål, tydliga roller mellan politik och tjänstemän,
  • täta uppföljningar och resultatdialoger,
  • kompetensutveckling både för lärare och fritidspedagoger, samt
  • ett förändrat synsätt på eleverna är deras framgångsfaktorer.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot