Publicerad: 19 oktober 2019

Hitta resultat för KKiK i Kolada

Deltagande kommuner inom KKiK rapporterar in sina resultat i databasen Kolada. Här får du veta hur du gör för att få fram resultatet för KKiK i Kolada och bland annat göra jämförelser med andra kommuner.

Resultat för Kommunens Kvalitet i Korthet finns i Kolada

I filmen visar Marie Price, RKA, dig hur du praktiskt går till väga för att hitta nyckeltalen samt använda Koladas olika funktioner för jämförelser och analys. Maria arbetar i verktyget Jämföraren och visar dig:

  • hur du tar fram ett så kallat resultatindex för din kommun,
  • hur du kan se de så kallade kompletterande måtten,
  • vad de olika färgerna står för i staplarna, och hur du får fram måttens beskrivningar,
  • var du tar fram könsuppdelad statistik,
  • hur du jämför din kommuns resultat med andra kommuner med olika jämförelsergrupper,
  • hur du kan skriva ut din kommuns resultatrapport,
  • hur du kan exportera resultatet till Excel,
  • hur du kan jämföra specifika mått med annan kommun.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!