Publicerad: 24 juni 2020

Resultat inom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

KKiK projektet sammanställer resultaten varje år. Kommunerna analyserar och presenterar resultaten på olika sätt för de förtroendevalda i kommunen samt för medborgarna. Utifrån analysen sker åtgärder för att att förbättra verksamheter och tjänster för medborgarna.

Sammanställningar av resultat sker årligen

En presentation av resultaten med olika jämförelser sker i januari varje år för alla medverkande kommuner i KKiK. SKR redovisar resultaten de senaste två åren. Om du önskar få information om sammanställningar från tidigare år kan du kontakta oss.

Hitta resultat för KKiK i Kolada

Deltagande kommuner inom KKiK rapporterar in sina resultat i databasen Kolada. I Koladas verktyg Jämföraren tar du fram din kommuns resultat samtidigt kan du göra olika jämförelser där urval och vyer är färdiga.

Jämföraren - sök efter resultat för Kommunens Kvalitet i Korthet i Kolada

Så arbetar du i Jämföraren, Kolada

För att få mer kunskap om hur du kan arbeta med Jämföraren har RKA tagit fram ett par filmer som ger dig mer stöd i ditt arbete.

Webbutbildning: Jämföraren för kommuner

Marie Price, RKA, visar dig hur du praktiskt går till väga för att hitta nyckeltalen i Kolada samt använda Koladas olika funktioner för jämförelser och analys.

Maria arbetar i verktyget Jämföraren och visar dig:

 • hur du tar fram ett så kallat resultatindex för din kommun,
 • hur du kan se de så kallade kompletterande måtten,
 • vad de olika färgerna står för i staplarna, och hur du får fram måttens beskrivningar,
 • var du tar fram könsuppdelad statistik,
 • hur du jämför din kommuns resultat med andra kommuner med olika jämförelsergrupper,
 • hur du kan skriva ut din kommuns resultatrapport,
 • hur du kan exportera resultatet till Excel,
 • hur du kan jämföra specifika mått med annan kommun.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Leif Eldås
  Handläggare
 • Hanna Lundborg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!