Publicerad: 30 mars 2020

KKiK 2020

Ta del av information och viktiga datum för KKiK 2020 inför uppstarten av Kommunens Kvalitet i Korthet. Du är välkommen att kontakta oss om din kommun vill delta i projektet KKiK.

Aktuellt

Med anledning av den rådande situationen och virusspridningen följer SKR Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att det inte blir en fysisk projketledarträff i Stockholm den 2 april. Beklagar för besväret som det åsamkat flera av er, men vi hoppas på förståelse för beslutet. Vi kommer dock att webbsända och ha ett interaktivt forum. Men nyckeltalen och nyttan av KKiK är dominerande teman för dagen.

Datum för konferenser 2020

 • Projektledarträffen kommer att ske den 2 april 2020 via webbsänding.
 • Uppstart av KKiK 2020 sker den 9 september i Stockholm. Det kommer att finnas möjlighet att delta via webbsändning.
 • Presentation av resultatet för KKiK 2020 kommer att ske den 21 januari 2021. Det kommer att finnas möjlighet att delta via webbsändning.

Fler viktiga datum för dig som arbetar med KKiK

 • Inför projektledarträffen den 2 april efterfrågar SKR om synpunkter på nyckeltalen
 • i KKiK enligt denna tidplan:
  • Den 18 februari skickar SKR ut förslag till nyckeltal 2020 till alla projektledare.
  • Senast 18 mars ska kommunerna skicka in synpunkter.
  • Den 25 mars skickas slutligt förslag ut till alla projkledare inför projektledarträffen.
 • Under vecka 25 skickas mejl ut till alla projektledare med verktygslåda samt ifyllnadsformulär.
 • 10 augusti är sista dagen att anmäla sig till brukarundersökningar inom socialtjänsten.
 • 11 september är sista dagen att välja leverantör för Servicemätningen.
 • 23 oktober stänger insamlingen för KKiK 2020 i Kolada.

Delta i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet 2020

Kontakta Hanna Lundborg om din kommun vill delta i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!