Publicerad: 17 januari 2020

Externa undersökningar och servicemätningar för kommuner

För vissa av nyckeltalen i KKiK samlas data inom genom olika undersökningar som genomföras av externa leverantörer. Kommunen behöver avropa och upphandla dessa undersökningar via leverantörer om kommunen vill ha med resultaten för nyckeltalen i KKiK-redovisningen.

Brukarundersökningar inom socialtjänsten

Brukarbedömningarna inom individ- och familjeomsorgen respektive funktionshinderområdet hämtas från undersökningar som SKR tillhandahåller. Du kan ta del av information om hur kommunen går tillväga samt se en film som berättar om vikten av att fråga des som berörs för att kunna utveckla verkamheten.

Socialtjänst, brukarundersökningar

Företagsklimat - Insikt

Om kommunen vill få resultat för nyckeltalet om företagsklimat i KKiK behöver kommunen genomföra delta i undersökningen. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Insikt, servicemätning

Servicemätning - e-post och telefonitillgänglighet

Servicemätningen om e-post- och telefonitillgänglighet, brukar starta kort efter KKiK:s uppstart och pågår ungefär till början av december. Den exakta tiden för mätning bestämmer varje kommun med respektive utförare. Kommunen erbjuds att välja mellan olika företag för e-post- och telefoniundersökningen. Vanligtvis har kommunerna använt förtagen Profitel och JSM Telefront. När kommunen valt en utförare så tar kommunen kontakt direkt med leverantör.

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!