Publicerad: 19 mars 2020

Insamling av resultat och publicering av data, Kolada

För flera av måtten inom olika områden för KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. Därefter registrerar kommunen in uppgifterna i databasen Kolada. Insamlingsperioden brukar vanligtvis vara till och med oktober.

Så här gör du för att få behörighet till Kolada

Du kontaktar RKA för detta ändamål via e-post för att få behörighet samt nödvändiga instruktioner. Om du har frågor om Kolada, eller vill veta hur du gör för att publicera ditt data kontaktar du RKA direkt.

E-post för att få behörigheten: inmatning@kolada.se

Kontakta RKA

Insamling av uppgifter till KKiK

Det finns ett antal mallar (formulär) som RKA tillhandahåller för insamling av uppgifter inför rapportering i Kolada. Dessa, när så är dags, blir publicerade på RKA:s webbplats.

Övrig statistik som hämtas in till Kolada

Ungefär hälften av måtten i KKiK samlas in av RKA till Kolada automatiskt från de statistikansvariga myndigheterna och andra källor.

Tjänster för offentlig statistik, RKA

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!