Publicerad: 15 januari 2020

Insamling av resultat och publicering av data, Kolada

För flera av måtten inom olika områden för KKiK genomför kommunen egna insamlingar av uppgifter. Därefter registrerar kommunen in uppgifterna i databasen Kolada. Insamlingsperioden brukar vanligtvis vara till och med oktober.

Så här gör du för att få behörighet till Kolada

Du kontaktar RKA för detta ändamål via e-post för att få behörighet samt nödvändiga instruktioner. Om du har frågor om Kolada, eller vill veta hur du gör för att publicera ditt data kontaktar du RKA direkt.

E-post för att få behörigheten: inmatning@kolada.se

Kontakta RKA

Insamling av uppgifter till KKiK

Det finns ett antal mallar (formulär) som RKA tillhandahåller för insamling av uppgifter inför rapportering i Kolada. Dessa, när så är dags, blir publicerade på RKA:s webbplats.

Inmatning och publicering av uppgifter i Kolada

Du kan rapportera in din kommuns uppgifter direkt i Kolada. I nedan filmen visar RKA dig hur du går till väga. OBSERVERA att du måste först ha fått tillgång till en egen behörighet, se ovan.

Övrig statistik som hämtas in till Kolada

Ungefär hälften av måtten i KKiK samlas in av RKA till Kolada automatiskt från de statistikansvariga myndigheterna och andra källor.

Tjänster för offentlig statistik, RKA

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!