Publicerad 22 mars 2021

Område Samhälle och miljö

Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen, kommunal service som till exempel bibliotek, arbetsmarknad, samhällsbyggande, näringsliv och miljö.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post,
 • att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon,
 • ge kunskap om medborgarnas intresse och engagemang att delta i val,
 • få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen på huvudbiblioteket,
 • ge kunskap om hur stor gruppen är som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet har börjat arbeta,
 • visa hur etableringen av nyanlända fungerar i kommunen,
 • ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever den kommunala servicen,
 • redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka graden av återvinning,
 • redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen,
 • att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn.

Information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

Höganäs kommun utvecklar företagsklimatet

Peter Schölander, KSO, och Herman Crespin, kommundirektör i Höganäs kommun berättar om sina framgångsfaktorer som gjort att kommunen är nummer ett i servicemätningen "Insikt som mäter företagsklimatet".

 • Vad har gjort att de lyckats så bra?
 • Vilka utmaningar ser de framåt...

Filmens längd är 35 minuter 21 sekunder.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset