Publicerad: 14 februari 2020

Tyresö kommun satsar på resultatdialoger

Ann-Christine Svensson, ordföranden i Barn och utbildningsnämnden, Monica Larsson, förvaltningschef, och Johan Ahlkvist, verksamhetschef, berättar kort i en intervju om Tyresö kommuns resa mot bättre skolresultat.

I filmen får du veta mer om arbetet med:

  • Färre mål, tydliga roller mellan politik och tjänstemän,
  • täta uppföljningar och resultatdialoger,
  • kompetensutveckling både för lärare och fritidspedagoger, samt
  • ett förändrat synsätt på eleverna är deras framgångsfaktorer.

Längd: 5.05 minuter

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!