Publicerad: 24 juni 2020

Område Barn och unga

Området Barn och unga är valt på grund av att det är en prioriterad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverksamheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom kultur- och fritid och barn och unga i behov av stöd och omsorg.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 • få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov,
 • ge kunskap om kommunens resultat inom skolan, samt få kunskap om elevernas känsla av trygghet i skolan,
 • ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årskurs 3 når i ämnena svenska, inklusive svenska som andraspråk (nyckeltalet är även värdefullt ur integrationsaspekt då svenska som andra språk ingår),
 • ge kunskap om elevernas kunskaper i årskurs 6,
 • få en bild av hur elever i årskurs 9 uppfattar skolan som helhet,
 • ge kunskap om den genomsnittliga kostnaden per grundskoleelev som är folkbokförd i kommunen,
 • ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som finns i kommunens gymnasieskolor,
 • ge kunskap om genomsnittliga kostnaden per gymnasieelev som är folkbokförd i kommunen.

Vidare information om området och nyckeltalen finner du i verktygslådan för KKiK

I Burlövs kommun tar alla ansvar för skolresultaten

Sandra Tauberman, kvalitet- och utvecklingschef och Mats Jönsson, förvaltningschef berättar om hur Burlövs skolresultat successivt förbättrats genom enkelt, men uthålligt, kvalitetsarbete. Ett kvalitetsarbete som inte är ett projekt, utan en ständig process.

Längd: 4.09 minuter

Fler exempel inom barn och unga

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare
 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!