Publicerad: 9 november 2020

Det här är Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Det grundläggande syftet med KKiK har sedan projektets start 2006 varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. För att delta i projektet KKiK krävs att:

  • kommunen anmäler sitt deltagande till Leif Eldås, SKR,
  • det finns en projektledare i kommunen som tar ansvar för helheten i kommunens deltagande,
  • projektledaren har god tillgång till politiska arenor där resultaten kan presenteras och analyseras.

SKR rekommenderar även ett politiskt beslut inför deltagande i projektet.

Deltagande kommuner i KKiK, nov 2020 (Excel, nytt fönster)

KKiK tar fram resultat inom tre viktiga områden

Projektet sammanställer cirka 40 nyckeltal för att redovisa kommunens prestationer inom tre områden.

Introduktionsfilm om mätområden, kriterier och nyckeltal

Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporteras in i databasen Kolada där alla nyckeltalen redovisas.

Områden som ingår i KKiK och ta del av exempel

Databasen Kolada

Om styrning och uppföljning - då, nu och sedan

Rolf Solli, professor vid högskolan i Borås, berättar om vikten av uppföljning men också om hur svårt det kan vara. Han utvecklar detta genom att gå igenom hur olika behovet av uppföljning är samt vilken typ av uppföljning som sker på olika nivåer i en organisation.

På ett roligt sätt problematiserar Rolf kring om Kommunens Kvalitet i Korthet som verkligen kan anses vara i korthet.

Filmens längd är 58 minuter och 21 sekunder.

Norsjö förbättrar sitt resultat trots minskande befolkning

Mikael Lindfors, KSO, och Katarzyna Wikström, kommunchef, delar med sig av sina erfarenheter av att ha vänt en negativ trend till förbättrade resultat, trots en vikande befolkningskurva. Modiga beslut i kommunfullmäktige, att våga satsa nämner Mikael.

Kartarsyna lyfter fram vikten av att motivera medarbetarna genom att fokusera på och synliggöra resultaten. Lyssna på och återkoppla till medborgarna är också avgörande i arbetet.

Filmens längd är 2 minuter och 56 sekunder.

KKiK-projektet har pågått sedan 2006

Innan projektets start bjöds ett antal kommunstyrelseordföranden in till SKR för att ge sin bild av vilka områden som är väsentliga att ha kunskap om. Lyssna till BEngt Gudmundsson som reflekterar kring uppstarten av projektet.

Bengt Germundsson, KSO, reflekterar kring uppstarten av KKiK

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare
  • Hanna Lundborg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!