Publicerad 28 april 2021

Det här är Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Det grundläggande syftet med KKiK har sedan projektets start 2006 varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. För att delta i projektet KKiK krävs att:

  • kommunen anmäler sitt deltagande till Leif Eldås, SKR, i nedanstående formulär,
  • det finns en projektledare i kommunen som tar ansvar för helheten i kommunens deltagande,
  • projektledaren har god tillgång till politiska arenor där resultaten kan presenteras och analyseras.

SKR rekommenderar även ett politiskt beslut inför deltagande i projektet.

Deltagande kommuner i KKiK 2021 (Excel) Excel, 18 kB.

KKiK tar fram resultat inom tre viktiga områden

Projektet sammanställer cirka 40 nyckeltal för att redovisa kommunens prestationer inom tre områden.

Introduktionsfilm om mätområden, kriterier och nyckeltal

Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporteras in i databasen Kolada där alla nyckeltalen redovisas.

Områden som ingår i KKiK och ta del av exempel

Databasen Kolada

Anmälan och kostnad

En årsavgift 4 000 kr per kommun för deltagandet tas ut enligt SKR:s gällande avgiftsdirektiv. I avgiften ingår att SKR förser deltagarna med löpande stödinsatser, material och ett riktat nyhetsbrev kommer lanseras.

Anmälningsformulär KiKK

Norsjö förbättrar sitt resultat trots minskande befolkning

Mikael Lindfors, KSO, och Katarzyna Wikström, kommunchef, delar med sig av sina erfarenheter av att ha vänt en negativ trend till förbättrade resultat, trots en vikande befolkningskurva. Modiga beslut i kommunfullmäktige, att våga satsa nämner Mikael.

Kartarsyna lyfter fram vikten av att motivera medarbetarna genom att fokusera på och synliggöra resultaten. Lyssna på och återkoppla till medborgarna är också avgörande i arbetet.

Filmens längd är 2 minuter och 56 sekunder.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset