Publicerad: 9 maj 2019

Nätverk för att utveckla resultatstyrningen

Som en del i arbetet för att styra mot resultat bjuder vi in ledande tjänstepersoner till att delta i Nätverk för Resultat med målet att utveckla resultatstyrningen i kommunen.

Nätverket fokuserar på

 • resultatstyrningen i medverkande kommuner,  
 • att låta nätverkets arbete påverka respektive kommuns resultatstyrning,  
 • att lära av de goda exempel som finns hos medverkande kommuner,  
 • att dela arbetsuppgifter och arbeta tillsammans med flera kommuner för att minska arbetsinsats.  

Upplägg  

Nätverket är indelat i flera mindre nätverk. Om flera kommuner, som vill ingå i Nätverk för resultat, sedan tidigare arbetar i ett redan etablerat nätverk kan man med fördel använda detta nätverk även inom Nätverket för Resultat.  

Kommunerna har tre gemensamma träffar per år. Därefter är det upp till varje nätverk hur ofta de vill träffas däremellan och i så fall på vilket sätt. Varje mindre nätverk beslutar om vilken eller vilka frågeställningar som nätverket ska fokusera på.

Programinnehåll  

 • Hur kan man använda de resultatmått som vi tar fram i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet och öppna jämförelser i styrningen?
 • Hur etablerar man ett systematiskt analysarbete 
 • Förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas i nätverken  
 • Erfarenhetsutbyte mellan nätverken och kommunerna
 • Ta del av goda exempel  
 • Inspiration från externa aktörer och forskare
 • Hur kan man presentera och kommunicera resultatmåtten externt och intern?

Kostnad

För att delta i nätverket är kostnaden 5 000 kr (exkl. moms) per kommun.

I priset ingår det kaffe, lunch, kaffe och dokumentation under de tre träffarna. Eventuella resor och logi är till självkostnadspris för deltagarna.

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare
 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!