Publicerad: 15 oktober 2019

Förändra radikalt - annorlunda, billigare och bättre

Projekt Förändra radikalt genomfördes 2014-2015. Förutom metodutveckling och idéarbete var målet att identifiera hur nya arbets- och förhållningssätt påverkar ledarskap och medarbetarskap. Tag del av hur kommuner har arbetat mer brukarcentrerat för att förändra radikalt.

Illustration för projektet Förändra radikalt.

Nio kommuner har arbetat brukarcentrerat för att förändra radikalt 

I en e-bok kan du läsa om hur deltagande kommuner i projektet Förändra radikalt arbetade med brukarna för att tillsammans komma fram till ett bättre resultat. Här finns mallar, tips och råd för att själv kunna göra en liknande process.

E-bok: Förändra radikalt - annorlunda, billigare, bättre

Genom att ladda ned boken får du:

  • råd för att kunna arbeta designinspirerat tillsammans med brukarna
  • tydliga mallar som enkelt för arbetsprocessen framåt
  • tips på svenska och internationella exempel
  • veta hur brukarmedverkan påverkar styrning och ledning

Nya förutsättningar

Radikala förändringar sker sällan av en slump. De är istället resultatet av processer där man medvetet arbetar med att ifrågasätta och ändra på sina vanliga perspektiv.

Att arbeta med radikala förändringar och innovation i offentlig sektor är inget nytt. Det nya är det ökande intresset. Inte enbart vad gäller nya tekniska lösningar utan också helt andra sätt att utföra tjänster på. Urbaniseringen, en allt äldre befolkning, ökande förväntningar och minskande resurstillgångar är några av de utmaningar som kräver innovativa lösningar.

Men ett sådant förnyelsearbete ska inte misstas för att handla om nedskärningar som ger en sämre service. Förändringarna innebär istället att se till att den service samhället tillhandahåller faktiskt är den som möter de egentliga behoven och gör verklig nytta.

Informationsansvarig

  • Christine Feuk
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!