Publicerad: 30 januari 2020

Förenklad och effektivare administration

SKR har i samverkan med sju kommuner drivit ett projekt i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter och praktiskt arbeta med förenkling och effektivisering av de administrativa uppgifterna. Du kan ta del av följeforskning samt ett metodstöd.

För att få en faktisk bild av administrationens omfattning genomförde SKR detta projekt under tiden maj 2017 - september 2018 i samverkan med kommuner. Målgruppen har i huvudsak varit första linjens chefer och deras administrativa uppdrag.

Följeforskning och lärande

Forskarrapport: Förenklad och effektivare administration (PDF, nytt fönster)

Anders Ivarsson Westerberg vid Södertörns högskola har följeforskat projektet. Rapporten innehåller:

 • en bakgrund till projektet,
 • redovisning av projektet samt kommunernas arbete och erfarenheter,
 • projektets lärdomar, och
 • en lista med tio punkter som kan användas som utgångspunkt för denna typ av utvecklingsprojekt.

Det här visade mätningarna

Sammanlagt var det 33 chefer i sex kommuner som genomförde dagboksmätningen enligt SKR:s modell. Mätningarna visar att:

 • Cheferna ägnade sig i genomsnitt 59 procent av sin arbetstid åt administration.
 • den del av administrationen som upptog mest av den tiden var personal- och HR-frågor, som upptog 32 procent av den administrativa tiden,
 • därefter kom det som benämndes arbetsprocesser och kvalitetssäkring till 17 procent följt av strategisk styrning 15 procent,
 • IT-system tog endast knappt sex procent av den administrativa tiden.

Metodstöd

I detta metodstöd presenteras metodiken som använts, verktyg samt tips och råd, men även erfarenheter och exempel på resultat från mätningarna och förbättringssteg som tagits bland de medverkande kommunerna i projektet.

Metodstöd samt samlade tips, exempel och erfarenheter

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Leif Eldås
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!