Publicerad: 8 maj 2019

Arbetsgivarpolitik i styrningen

En strategisk och framgångsrik arbetsgivarpolitik är nyckeln till en hållbar välfärd. Att integrera den med övrig styrning, som syftar till att vara kostnadseffektiv och leverera tjänster med hög kvalitet, är nödvändigt.

Ett exempel kan vara att genomföra sambandsanalyser där personalnyckeltal speglas mot ekonomiska och kvalitativa resultat som ett stöd för måluppfyllelse och utveckling. 

För att illustrera konkreta exempel kommer avdelningen för Arbetsgivarpolitik och Ekonomi och styrning under 2018 att genomföra ett antal intervjuer med kommuner och regioner för att synliggöra hur det kan gå till i praktiken.

Intervjuerna kommer att under våren 2019 sammanställas till ett kunskapsmaterial för spridning.

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!