Publicerad: 15 juni 2020

Nätverk för att utveckla resultatstyrningen

Som en del i arbetet för att styra mot resultat erbjuder vi controllers, kvalitetstrateger som arbetar på ledningsnivå att delta i Nätverk för Resultat med målet att utveckla resultatstyrningen i kommunen.

En illustration med människor som deltar i ett nätverk som illustrears med linjer mellan människorna.

Programinnehåll

 • Att använda resultatmått från till exempel Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och Öppna Jämförelser (ÖJ) i styrningen.
 • Hur kommunen kan etablera ett systematiskt analysarbete.
 • Förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas i de olika nätverken, eller i den egna kommunen.
 • Erfarenhetsutbyte mellan nätverken och kommunerna.
 • Ta del av goda exempel.
 • Inspiration från externa aktörer och forskare.

Under 2020 har nätverket särskilt fokuserat på:

 • Intern kontroll - Det handlar om effektivitet, säkerhet och skydd, rättssäkerhet, legitimitet och förtroende!
 • Analys av styrformer och påbörjat förbättringsarbete i Umeå kommun
 • SCB:s Medborgarundersökning
 • Effektivitet – Kan vi bibehålla kvaliteten med lägre resurser?
 • Att styra och leda i osäkerhet – hur håller man riktningen?”

Upplägg  

Nätverket har tre gemensamma träffar per år. Två träffar på våren och en på hösten. Utöver detta finns även möjlighet att ingå i mindre lokala nätverk. Dessa beslutar själva hur ofta de vill träffas, på vilket sätt det ska ske samt om vilken eller vilka frågeställningar som nätverket ska fokusera på.

Kostnad

För att delta i nätverket är kostnaden 5 000 kr (exklusive moms) per kommun.

I priset ingår det kaffe, lunch, kaffe och dokumentation under de tre träffarna. Eventuella kostnader för resor och logi bekostas av deltagarna.

Om du intresserad av att ingå i nätverket eller vill få mer information kontakta informationsansvariga.

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare
 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!