Publicerad: 19 oktober 2020

En modell för ledning och styrning i samverkan

Modellen Nya Perspektiv erbjuder ett arbetssätt där både kommuner och regioner möts för att tillsammans lära mer om den gemensamma befolkningen, sätta resultatmål och följa upp.

Modellen i korthet

Utgångspunkten är en politisk vilja att avsätta tid och engagemang för den gemensamma befolkningen i exempelvis ett län. Regionen tillsammans med kommunerna.

En mötesplats etableras för ledande politiker och tjänstemän där de träffas regelbundet och på så sätt skapar förutsättning för gemensamt lärande om varandras förutsättningar och om utmaningar i befolkningen.

Modellen i fyra steg (PDF, nytt fönster)

Nya perspektiv på styrning och ledning, webbtiken

Processens genomförande och framgångsfaktorer

  • En tydlig politisk vilja som innebär att alla ledande politiker och tjänstemän bestämmer sig för att träffas regelbundet. Inledningsvis tätare.
  • Enas om syftet och återknyt till det vid varje träff.
  • Exklusivitet i deltagandet.
  • En gemensam beredningsgrupp där sakkunniga tjänstemän från både kommuner och regioner ingår.
  • Visa regelbundet effekter av det gemensamma arbetet
  • Använd arbetsformer som skapar energi och delaktighet, mixa inspiration inifrån egna led och utifrån.
  • En spindel i nätet som samordnar arbetet. En regionorganisation kan med fördel ha den rollen.

En utmaning att leverera bra kvalitet i välfärdstjänsterna

Förmågan att prioritera och leverera bra kvalitet i välfärdstjänsterna utmanas av att flera huvudmän är involverade.

Barn- och unga, äldre, personer med missbruksproblem, funktionshindrade riskerar allt för ofta att ”ramla mellan stolarna” då ingen av huvudmännen har och tar helhetsansvaret. Olika lagstiftningar och olika bilder av vad som är behovet leder ofta till att insatser som görs inte är optimala utifrån den enskildes eller för gruppers behov.

Nya perpektiv i Region Värmland

Modellen har utvecklats och används i Värmlands kommuner och region. I det politiska inriktningsdokumentet i Region Värmland innehåller en samlad beskrivning över utmaningarnas övergripande inriktning och tydliga gemensamma resultatmål finns.

Mål- och resultat och nya perspektiv i Region Värmland

Sveriges viktiga välfärdsverksamheter behöver ledas, styras och samordnas

Det behöver ske genom att arbeta med gemensamma mål, arbetsmetoder och uppföljning av resultat för att främja hälsa och förebygga ohälsa för hela befolkningen. 

Strategi för hälsa

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!