Publicerad: 16 december 2019

Utvärdera din kommun med kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har SKR genomfört cirka 200 utvärderingar i olika kommuner.

Det här är kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Den utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik:

  • Demokratiaktör
  • Samhällsbyggare
  • Välfärdsleverantör
  • Arbetsgivare

Kommunkompassen utvärderar kommunens förmåga att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv samt hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer fungerar.

Den fokuserar också på vad som kännetecknar en kommun som bygger välfärd utifrån medborgarens behov.

Ny reviderad Kommunkompass från 2020

Under 2019 har SKR tillsammans med KS i Norge arbetat med en revidering av Kommunkompassen. Frågor som stärkts är exempelvis utvecklat stöd till förtroendevalda, digitalisering, hållbar samhällsutveckling, koncernstyrning och effektivitet.

I den nya reviderade Kommunkompassen ställer SKR frågor kring hur ni i kommunen arbetar med följande områden:

Demokrati och samhällsutveckling

Får medborgarna information om aktuella frågor i politiken och ger kommunen dem möjlighet till inflytande? Arbetar kommunen strategiskt med att uppnå en hållbar samhällsutveckling?

Styrning och effektivitet

Styrs kommunkoncernen av en vision, värdegrund och politiska mål? Finns det ett tydligt effektivitetsfokus med syfte att uppnå en långsiktig ekonomisk hållbarhet?

Service och kvalitet

Är brukarens fokus och god service i centrum? Stimulerar kommunen ett systematiskt utvecklingsarbete för att utveckla kvaliteten i tjänsterna?

Arbetsgivarpolitik

Är kommunen en attraktiv arbetsgivare? Arbetar kommunen systematiskt med att utveckla både ledarskapet och medarbetarskapet?

Så här gör SKR utvärderingen

Flera kommuner har gjort två eller tre utvärderingar. Intresset är stort och nya kommuner anmäler sig hela tiden för att göra utvärderingar. Utvärderingen sker genom granskning, ett två dagars-besök och skriftliga svar från kommunen.

Kostnad, information och kontakt

Kostnad för hela utvärderingen är 85 000 kronor. Priset inkluderar resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt en muntlig återkoppling av resultatet. Utvärdering och återkoppling sker vid två olika tillfällen.

Kontakta oss om du vill ha mer information eller önskar göra en utvärdering i din kommun.

Kommunkompassen, SKR:s utvärderingsverktyg i över 15 år (PDF, nytt fönster)

Sveriges KvalitetsKommun

En kommunkompassutvärdering är en viktig del i nomineringsprocessen för att utse Sveriges kvalitetskommun.

Sveriges KvalitetsKommun

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!