Publicerad: 15 maj 2020

Upphandling sakkunniga kommunal revision

Sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner samt till lekmannarevisorerna i kommunala bolag upphandlas ofta. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process. Du får här ta del av information och stödmaterial.

Stödmaterial med fakta, exempel och vägledning

  • Materialet belyser processen att anlita sakkunniga till revisorerna i kommuner och regioner och lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag.
  • Det är tillämpligt också på kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.
  •  Materialet innehåller fakta, två exempel på förfrågningsunderlag med kommentarer och praktisk vägledning.

Läs PM innan du börjar ditt arbete

Promemorian belyser förutsättningarna för revisorernas upphandling av sakkunniga och de frågor som behöver bearbetas inför upphandlingen.

PM: Upphandling av sakkunniga (PDF, nytt fönster)

Till båda exemplen nedan hör dels en kontraktsmall för att teckna avtal, dels allmänna bestämmelser som identifierar de allmänna avtalsvillkor som flertalet köpare har anledning att reglera. De allmänna bestämmelserna fogas till förfrågningsunderlaget.

Kontraktsmall (Word, nytt fönster)

Allmänna bestämmelser (Word, nytt fönster)

Exempel A: Förfrågningsunderlag med fast pris

Anbudsgivare konkurrerar endast med kvalitet

Exempel A: förfrågningsunderlag fast pris (Word, nytt fönster)

Exempel A - bilaga 1:
Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift/acceptans av ska-krav (Word, nytt fönster)

Exempel A - bilaga 2:
Sammanställning: anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (Word, nytt fönster)

Exempel A - bilaga 3:
Referenssammanställning för uppdragsledare (Word, nytt fönster)

Exempel B: Förfrågningsunderlag utan fast pris

Anbudsgivare konkurrerar med kvalitet och pris

Exempel B: förfrågningsunderlag (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 1:
Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift/acceptans av ska-krav (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 2:
Sammanställning: anbudsgivarens erbjuden bemanning, timpris (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 3:
Referenssammanställning för uppdragsledare (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 4:
Utvärderingsmall med värden: fingerade värden från tre anbudsgivare (PDF, nytt fönster)

Utvärderingsmall utan värden (Excel, nytt fönster)

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!