Publicerad: 15 maj 2020

Upphandling av finansiell revision i kommunala företag

De förtroendevalda revisorerna har ofta uppdraget att upphandla den finansiella revisionen som utförs av auktoriserade eller godkända revisorer i de kommunala företagen – aktiebolag, stiftelser med flera. Du får här ta del av information och stödmaterial till denna process.

Stödmaterial med fakta, exempel och vägledning

  • Materialet belyser processen att upphandla  finansiell revision i kommunala aktiebolag.
  • Det kan med anpassning användas vid motsvarande upphandling i kommunala stiftelser och andra kommunala företag.
  • Materialet kan även användas av någon annan som genomför denna upphandling.
  • Materialet innehåller en PM samt ett exempel på förfrågningsunderlag med bilagor som med kompletteringar kan användas i den egna upphandlingen.

Läs PM innan du börjar ditt arbete

Promemorian belyser kort förutsättningarna för upphandling av lagstadgad revision.

PM: Upphandling finansiell revision (PDF, nytt fönster)

Exempel förfrågningsunderlag

Exempel förfrågningsunderlag finansiell revision (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 1:
Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift/acceptans av ska-krav (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 2:
Sammanställning: anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 3:
Referenssammanställning för uppdragsledare (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 4:
Utvärderingsmodell utan värden (Excel, nytt fönster)

Utvärderingsmodell med värden (Excel, nytt fönster)

Exempel bilaga 5:
Kontraktsmall finansiell revision (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 6:
Allmänna bestämmelser finansiell revision (WORD, nytt fönster)

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!