Publicerad: 15 maj 2020

Revisorsinspektionens tematillsyn av kommunal redovisningsrevision

Revisorsinspektionen anser att sakkunnigas medverkan i den kommunala redovisningsrevisionen är revisionsverksamhet och därmed ska stå under deras tillsyn. SKR håller inte med om alla slutsatser i rapporten. 

Revisorsinspektionen (RI) har genomfört en tematillsyn av revisionsbolagens medverkan i den kommunala redovisningsrevisionen. Tematillsynen är utförd utifrån revisorslagen och riktar sig till revisionsbolagen, där merparten av de sakkunniga i den kommunala revisionen är verksamma.

Revisorslagen är inte skriven för kommunal verksamhet

SKR och revisionsbranschen har länge uppmärksammat att det uppstår svårigheter för revisionsbolag när de agerar som sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorer. Revisorslagens krav på auktoriserade eller godkända revisorer är inte framtagna för den kommunala kontexten. Därför driver SKR tillsammans med branschorganisationerna FAR och SKYREV ett utvecklingsprojekt sedan 2018 för att ta fram ett ramverk och en tydligare standard för kommunal redovisningsrevision.

Bredare kompetens behövs

RI anser i tematillsynen att den huvudansvarige (sakkunnige) revisorn i ett kommunalt revisionsuppdrag måste vara en auktoriserad revisor eftersom tjänsten utgör revisionsverksamhet enligt revisorslagen. SKR delar inte det synsättet eftersom revisorslagens definition av revisionsverksamhet inte är framtagen med kommunsektorn i åtanke. Den huvudansvarige sakkunnige som leder det samlade revisionsuppdraget i en kommun behöver enligt SKR ha en bredare kompetensprofil, som exempelvis finns hos en certifierad kommunal yrkesrevisor.

– RI:s tematillsyn synliggör den problematik som uppstår i mötet mellan två lagstiftningar, revisorslagen och kommunallagen, vilket belyser behovet av det gemensamma utvecklingsarbetet, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

SKR kommer nu att ytterligare analysera tematillsynen.

Tematillsyn – revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!