Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Vilka är grunderna för att avstyrka ansvarsfrihet och ge en anmärkning?

God revisionssed i kommunal verksamhet redovisar de bedömningsgrunder utifrån vilka revisorerna gör sin prövning, den som redovisas i revisionsberättelsen.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018

De mest åberopade grunderna är:

  • Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll
  • Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!