Publicerad 7 juli 2021

Uppdraget som politiska ledare i kommuner och regioner

I tre korta intervjuer delar kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordföranden med sig av tankar och erfarenheter om hur de arbetar för att stärka demokratin, skapar genomslag och resultat samt hur de är hållbara i sin vardag.

SKR har intervjuat följande personer: Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Värmland, Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun och Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.

Demokratiska spelregler, öppenhet och transparens

Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Värmland, säger att han bidrar till att stärka demokratin i sitt uppdrag genom att prata om demokratiska spelregler och värden, skapa delaktighet, vara mer öppen och transparent. En annan viktig del är att också skapa förutsättningar för de förtroendevalda att klara sitt uppdrag.

De förtroendevalda behöver utveckla arbetssätt och förhållningssätt för att utvecklas med samhället. Det är till exempel svårt att förstå kedjan som leder till ett bra möte i vården. Värdet skapas först i mötet mellan patient och vårdgivare – det är nog den största utmaningen för att skapa genomslag och resultat.

Filmen är 4 minuter och 25 sekunder lång.

Utmaningarna är våra möjligheter – tidig dialog, bred förankring och tydligt syfte

Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun, berättar att kommunen avsätter 5 miljoner per år till digitaliseringsprojekt tillsammans med hållbarhetsfrågorna. Det är deras strategi för att möta välfärdens utmaningar och skapa möjligheter, genom att prova nya vägar. Tidig dialog, bred förankring och tydligt syfte samt mål är viktigt för att skapa genomslag och resultat. Information inför beslut kommer också ut tidigt.

Anna menar att det är en utmaning är att få till ansvaret för helheten. Det är viktigt att hon kan berätta hur faktorer påverkar varandra eftersom det är lättare att engagera sig i en fråga. Infrastrukturfrågor, en åldrande befolkning, kompetensförsörjning och bostäder är centrala frågor att lösa.

Filmen är 7 minuter och 12 sekunder lång.

Lyssna, resonera och därefter våga ta beslut

Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun, säger att hans strategi för att möta välfärdens utmaningar är att försöka möta och lyssna in både medborgare och företag, och vara med i lokalsamhället. Det är viktigt att de förtroendevalda är en del av samhället. Det är en utmaning att införa välfärdsteknik så att den enskilde tycker att det är en bra utveckling som ger dem en kvalitetshöjning i välfärden. Det är angeläget att få till samspelet, även att möta media och medborgare och kunna förklara att det inte bara handlar om att spara pengar.

Per-Ola vill skapa engagemang hos sina kollegor och hjälpa dem att hitta tiden för sitt politiska arbete. Ett klokt ledarskap handlar om att lyssna, resonera och våga ta beslut! Tillsammans är vi ett lag och hänger inte ut varandra. Det är vår framtid att förändra vårt arbetssätt.

Filmen är 7 minuter och 28 sekunder lång.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset