Publicerad: 26 november 2019

Makt och inflytande behöver vara jämställt

2007 – 2017 ökade antalet kvinnor som var kommunstyrelseordförande med 10 procent. SKL följer statistiken under nuvarande mandatperiod och kompletterar med uppgifter under 2020.

Folkvalda i kommunfullmäktige 2019

Andelen kvinnor har minskat något sedan förra mandatperioden och är 43 %. Andelen män i fullmäktige är 57 %.

Toppolitiker som är kvinnor efter valet 2018

 • 32 % av kommunstyrelseordföranden är kvinnor
 • 43 % av regionstyrelseordföranden är kvinnor

Statistiken på övriga uppdrag samlas in av SCB under 2019 och presenteras under början av 2020.

Toppolitiker som är kvinnor under mandatperioden 2014 - 2017

Ett målinriktat arbete från SKL med att stärka och utveckla toppolitiker som är kvinnor har gett resultat. SKL har gett stöd, lyft förebilder och ökat fokus på frågan. Partierna har också bidragit.

De fem största städerna, Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping, i Sverige leddes av kvinnor.

 • 37 % av kommunstyrelseordföranden, KSO, var kvinnor
 • 38 % av landstingsordföranden (LSO) och Regionstyrelseordföranden (RSO) ävar kvinnor
 • 37 % av samtliga ordförandeposter i kommunerna (inräknat nämnder) var kvinnor
 • 50 % av samtliga ordförandeposter i landstingen (inräknat nämnder) var kvinnor
 • 42 % av de heltidsarvoderade förtroendevalda var kvinnor
 • 45 % av de deltidsarvoderade förtroendevalda var kvinnor
 • 43 % av samtliga förtroendevalda i kommunerna var kvinnor
 • 48 % i landstingen var kvinnor

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!