Publicerad: 3 mars 2020

Makt och inflytande behöver vara jämställt

SKL följer statistiken och här presenteras uppgifter och data till och med 2020.

Toppolitiker som är kvinnor 2020

 • 32 % är kommunstyrelseordföranden (KSO)
 • 52 % är regionstyrelseordföranden (RSO)
 • 35 % är kommunfullmäktiges ordförande ( KFO)
 • 43 % är regionfullmäktiges ordförande. (RFO)

Efter valet 2018

 • Minskade antalet KSO som är kvinnor med 5%.
 • Ökade antalet RSO som är kvinnor med 14 %.

Under 2007 – 2017 ökade antalet kvinnor som var kommunstyrelseordförande med 10 procent och det senaste valet har kvinnor på toppen minskat i kommunerna.

Folkvalda i kommunfullmäktige 2019

Andelen kvinnor har minskat något sedan förra mandatperioden och är 43 %. Andelen män i fullmäktige är 57 %.

2014 – 2017 andelen förtroendevalda som var kvinnor

SKR konstaterade att ett målinriktat arbete med att stärka och utveckla toppolitiker som är kvinnor hade gett resultat. Genom att SKR har gett gett stöd, lyft förebilder och ökat fokus på frågan. Partierna har också bidragit.

 • 37 % av kommunstyrelseordföranden, KSO
 • 38 % av landstingsordföranden (LSO) och Regionstyrelseordföranden (RSO)
 • 37 % av samtliga ordförandeposter i kommunerna (inräknat nämnder)
 • 50 % av samtliga ordförandeposter i landstingen (inräknat nämnder)
 • 42 % av de heltidsarvoderade förtroendevalda
 • 45 % av de deltidsarvoderade förtroendevalda
 • 43 % av samtliga förtroendevalda i kommunerna
 • 48 % i landstingen

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!