Publicerad: 14 september 2020

Tre röster om jämställd fördelning av makt

SKR har gjort en intervju med Emilie Orring, Sandra Bizzozero och Susanne Andersson om vad de anser är viktigast med en jämställd fördelning av makt och inflytande.

Denna intervju gjorde SKR med nedan personer i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 2020:

  • Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala
  • Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona kommun
  • Susanne Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Götene kommun

Hur lockar vi fler kvinnor att satsa på en karriär inom politiken?

– Eller hur skapar vi förutsättningar för att behålla eller öka?

Tuffa prioriteringar krävs för ett hållbart ledarskap. För att få fler kvinnor att vilja och våga ta tunga förtroendeuppdrag behövs en diskussion om vilka krav och förväntningar som ställs på ledande förtroendevalda.

  • Är det rimligt och självklart att alltid finnas tillgänglig?
  • Hur skapar vi förutsättningar att kombinera livet som förtroendevald med familjeliv?

Mycket av jobbet måste göras av oss som är heltidsengagerade. Det är vi som måste visa att det är möjligt - det handlar om ledarskap. Vi måste bli ännu bättre på att stötta varandra. Visa på de ojämställda villkoren inom politiken och lyfta dessa frågor för att visa att det inte är ok.

Vi som idag har förmånen att jobba inom politiken har ett ansvar att sörja för att utvecklingen vi ser idag fortsätter också imorgon. Jag tror att det är särskilt viktigt att vi lyfter fram bredden och olikheten i de uppdrag som finns inom politiken. Det finns många olika typer av uppgifter och uppdrag, som kräver många olika typer av personligheter, erfarenheter och kunskaper. Visar vi bredden som finns inom politiken tror jag att många fler kvinnor kan hitta sin egen roll och uppgift.

Vad är den viktigaste skillnaden och framgången i jämställdhetsarbetet sen du engagerade dig politiskt?

Vi ser att fler och fler kvinnor vill och får kliva fram. Vi upplever att det finns ett brett stöd för det både i partierna och hos väljarna samt att det idag är avsevärt fler kvinnor engagerade i kommunpolitiken på ledande poster. Det är fler unga kvinnor som finns med i styret.

När jag började engagera mig på 90-talet så var det precis tvärtom, män på nästan alla ledande poster, kände mig både välkommen och accepterad i mitt parti från start. Jag gick med i Socialdemokraterna i vuxen ålder och har inte de riktigt långa perspektiven som många av mina kollegor har. Men slås ändå av den normförändring jag tycker skett under dessa år. Även om vi ännu är långt från ett jämställt samhälle och representation ser jag en tydlig förändring.

Från att i början varit undantaget, i vissa fall till och med ett slags alibi för jämställdhetsarbetet, är jämställdhetsfrågor och en jämställd representation inte längre ett särintresse eller något som kommer efter andra frågor. Denna för mig tydliga förändring är en av de saker jag är extra stolt över att fått uppleva.

Vad är viktigast med en jämställd fördelning av makt och inflytande?

Jämställdhet är en frihetsfråga. Det är viktigt att män och kvinnor har samma möjligheter att fatta självständiga beslut över sina liv. Frågan om representation är central för att nå dit. Alla ska kunna vara aktiva samhällsmedborgare och påverka de beslut som tas samt vilka beslut som ska tas för att få ett långsiktigt hållbart samhälle.

Att ifrågasätta gamla sanningar om hur olika uppdrag ska skötas. Det är fullt möjligt att kombinera de flesta politiska uppdrag med att exempelvis vara ensamstående förälder, men inte på samma sätt som det gjordes förr i tiden. Ofta finns ett motstånd som motiveras med att ”så har vi aldrig gjort”. Dessa gamla sanningar ifrågasätts allt mer och det tror jag är riktigt bra.

Sedan är det otroligt viktigt med tydliga politiska beslut från lagstiftarna, men också de politiska partierna att en jämställd fördelning av makt och inflytande är helt nödvändigt för att vi ska värna det demokratiska samhället och fortsätta att utvecklas.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!