Publicerad: 4 mars 2020

SKR stödjer toppolitiker som är kvinnor

SKR stödjer ledande förtroendevalda kvinnor i uppdraget för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner eller bibehålls. För att makt och inflytande ska vara jämställt.

SKR:s kongressens huvudmål är att jämställdshetsperspektivet är en självklar integrerad del i den lokala och regionala styrningen. För att uppnå detta ger SKR ger stöd till toppolitiker och kvinnor genom flera aktiviteter inom följande områden:

 • SKR ger stöd till toppolitiker i deras uppdrag att styra och leda en kommun eller region samt att stärka demokratin. Det sker främst genom aktiviteter som ledarprogram, nätverk och mentorprogram. De olika programmen är gemensamt för både kvinnor och män och fokuserar på tre delar i ledarskapet:
  • att stärka demokratin,
  • att skapa genomslag och resultat,
  • ett hållbart ledarskap.
 • En årlig exklusiv workshop för kvinnor som är toppolitiker. Det sker tillsammans med SKR:s ordförande med syftet att dela erfarenheter och skapa nya kunskaper.
 • Toppolitiker som är kvinnor erbjuds att vara mentorer i ett internationellt ledarprogram för kvinnor. Syftet är att öka jämställdheten, välfärden och demokratin samt stärka mentorernas och deltagarnas utveckling. Det skapas även förebilder, främst genom det stora massmediala genomslaget som sker när deltagarna besöker svenska kommuner eller regioner under ett par dagar.
 • Bevakar statistiken för att makt och inflytande ska vara jämställt.

Hot mot politiker är ett hot mot jämställdhet. Kvinnor betalar ett högre pris för makten. Det är därför ett prioriterat område för SKR.

Hot mot politiker - hot mot jämställdhet

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!