Publicerad: 16 december 2019

SKR stödjer toppolitiker som är kvinnor

SKR har en tydlig inriktning från kongressen att särskilt stödja kvinnor i uppdraget som ledande förtroendevald för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner.

Två kvinnor.

SKR ger stöd till toppolitiker och kvinnor genom olika aktiviteter och inom följande områden:

  • Vi stödjer toppolitiker i deras uppdrag. Det sker främst genom aktiviteter som ledarprogram, nätverk och mentorprogram. De olika programmen är gemensamt för både kvinnor och män och fokuserar på tre områden: att styra och leda, stärka demokratin och utveckla ett hållbart ledarskap.
  • Vi erbjuder en årlig exklusiv workshop för kvinnor som är toppolitiker. Det sker tillsammans med SKR:s ordförande med syftet att dela erfarenheter och skapa nya kunskaper.
  • Vi erbjuder toppolitiker som är kvinnor att vara mentorer i ett internationellt ledarprogram för kvinnor. Syftet är att öka jämställdheten, välfärden och demokratin samt stärka mentorernas utveckling. Det skapas även förebilder, främst genom det stora massmediala genomslaget i svenska kommuner.
  • SKR bevakar statistiken för att makt och inflytande ska vara jämställt.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!