Publicerad: 16 december 2019

Processledare i kommunen för styra och leda bättre tillsammans

SKR erbjuder att under en eller två dagar processleda kommunledningar som vill arbeta med att tydliggöra uppdrag, roller och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer.

Syftet är att tillsammans öka genomslag och resultat av politiken genom att bygga vidare på kommunens vision, mål och utmaningar.

Kontakta Lena för vidare information.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!