Publicerad: 2 november 2020

Stadshistoria som en resurs för framtiden

Nästa år är det 50 år sedan den senaste stora kommunreformen ägde rum. Det uppmärksammas inte minst av Stads- och kommunhistoriska institutet (SKHI) som bland annat kan bistå kommuner med mer kunskap om sin stadshistoria.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en av de parter som stödjer Stads- och kommunhistoriska institutet som bedriver forskning om städer och kommuner och dess historia. Institutet sätter ljuset på den lokala och regionala historien och intresserar sig för frågor som till exempel om det finns en specifik svensk urbanitet och om den kan förklara kommunernas starka ställning.

Utöver institutets egen forskning riktar de sin verksamhet till kommuner och regioner som vill lära mer om till exempel sin stads historia. Det kan handla om att stödja i att hitta svar på frågor som på vilket sätt kommuner minns sin historia och hur den är resurs som kan användas för att stärka kommunerna, deras sociala och kulturella hållbarhet.

Stads- och kommunhistoriska institutet

50 år sedan kommunblocksreformen

Sedan 1800-talet har Sveriges lokala administration förvandlats genom flera omfattande kommunreformer. 1971 inleddes en stor kommunreform som avskaffade alla administrativa enheter som stad, municipalstad, köping med mera och ersatte dem med en enhetlig kommunform. I många fall var den så kallade kommunblocksreformen en komplicerad process och sammanslagningarna var inte alltid frivilliga. Efter reformen har ett antal kommuner delats samtidigt som diskussionen om ytterligare kommunsammanläggningar återkommit med jämna mellanrum, senast i samband med Kommunutredningen.

Det finns mycket att lära av kommunreformen och vad den innebär för respektive kommun. Det är en del av kommunens identitet och det går att dra lärdomar av historien för framtiden, säger Heiko Droste, professor och föreståndare vid Stads- och kommunhistoriska intuitionen.

Forskning i historien ger oss också viktiga parametrar om Sveriges decentraliserade samhällssystem där kommuner och regioner har omfattande ansvarsområden och beskattningsrätt.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!