Publicerad: 23 juni 2020

SKR medverkar i Snacka om Brott - en podd av Brå

Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat en podd som handlar om den ökning av hot och hat mot förtroendevalda som sker i Sverige. SKR medverkar i samtalet.

Hot och hat kan leda till att förtroendevalda väljer att censurera sig själv, och att hoppa av i förtid från sitt uppdrag. Det i sin tur påverkar vilka förtroendevalda som Sverige kommer att få i framtiden. Det har skett en förskjutning av vad som uttrycks i det demokratiska samtalet som inte är acceptabelt.

Det är viktigt att alla tillsammans bidrar för att påverka utvecklingen i positiv riktning för det demokratiska samtalet. Förtroendevalda har rätt att vara trygga i sitt demokratiska uppdrag, säger Lena Langlet, ansvarig för demokratifrågor på SKR.

I samtalet deltar Anna Gavell Frenzel från BRÅ, Daniel Lindwall från kommittén kring det demokratiska samtalet och Anna-Lena Pogulis från SKR.

Samtalet är 36 minuter och 34 sekunder långt.

Snacka om brott - Hot och hat mot förtroendevalda, Brå

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!