Publicerad: 25 mars 2020

Kurser, konferenser, politisk styrning, verksamhetsutveckling

 • tisdag
  21
  apr
  2020

  Inställt: Demokratidagen 2020

  Mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Du får möta SKR:s ordförande Anders Knape, kultur och demokratiminister Amanda Lind, fd. utrikesminister Margot Wallström, forskaren Emma Frans med flera.

 • onsdag
  22
  apr
  2020

  Inställt: Motverka välfärdsbrottslighet

  Konferensen uppmärksammar förekomsten av välfärdsbrottslighet inom olika områden. Medverkande bidrar med förslag och exempel på arbetssätt och metodik för att öka organisationens förmåga att stå emot välfärdsbrottslighet och korruption. 

 • måndag
  27
  apr
  2020

  Kommunutredningen – SKR:s remisskonferens, webbkonferens

  Kommunutredningens betänkande har skickats ut på remiss och remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 juni 2020. SKR bjuder in till en webbsänd remisskonferens. Välkomna.

 • tisdag
  28
  apr
  2020

  Inställt: Exklusiv workshop för toppolitiker som är kvinnor 2020

  Ni kommer att arbeta med komplexiteten i ditt uppdrag i kommunen eller i regionen samt om ledarskap och makt. Tillsammans skapar vi även ny kunskap om att vara toppolitiker och kvinna.

 • tisdag
  19
  maj
  2020

  Inställt: Presidiekonferens om Fullmäktiges styrning - revision och ansvarsprövning, Malmö

  Fullmäktige ansvarar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning ...

 • tisdag
  26
  maj
  2020

  Inställt: Presidiekonferens om Fullmäktiges styrning - revision och ansvarsprövning, Stockholm

  Fullmäktige ansvarar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning ...

 • torsdag
  4
  jun
  2020

  Inställt: Presidiekonferens om Fullmäktiges styrning - revision och ansvarsprövning, Göteborg

  Fullmäktige ansvarar för uppföljning och kontroll av hela den kommunala verksamheten. Revisionen är fullmäktiges instrument för granskning och prövning. Hur skapar revisorerna och fullmäktige tillsammans en revision som stärker fullmäktiges styrning ...

 • onsdag
  10
  jun
  2020

  Webbinarium om samverkan som kan stärka det förebyggande arbetet hot och hat

  Samtalet handlar om hur samverkan mellan olika perspektiv kan stärka varandra. För att kunna påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet behöver vi samverka i olika processer och ur olika perspektiv, med målet att stärka det förebyggande arbetet...

 • tisdag
  3
  nov
  2020

  Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen sker vid fyra utbildningstillfällen á två dagar och ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Den fokuserar särskilt på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning, vi...

Övriga utbildningar

 • E-utbildning för att motverka korruption


  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!