Publicerad: 21 oktober 2020

Kurser, konferenser, politisk styrning, verksamhetsutveckling

 • onsdag
  2
  dec
  2020

  Lansering av skriften om val av driftformer, webbseminarium

  Vid ett seminarium lanserar SKR en ny skrift om driftformer. Du får kunskaper om olika driftsformer utifrån styrning, insyn och uppföljning och hur de påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Erfarenheter och prak...

 • torsdag
  21
  jan
  2021

  Resultatdag för Kommunens Kvalitet i Korthet 2020

  Du är varmt välkommen till att ta del av din kommuns resultat för år 2020 i KKiK. Världen har förändrats sedan träffen i januari 2020, men KKiK nyckeltalen är starkare och stabilare än någonsin. Fakta kan inget virus i världen rå på - vi ses digitalt...

 • torsdag
  11
  feb
  2021

  Styra och leda i förändring – program för toppolitiker

  Ett fördjupningsprogram för dig som är ledande förtroendevald och önskar verktyg för att leda i förändring. Kanske har du ett behov av att tänka nytt för att klara utmaningarna efter pandemin. SKR bidrar med jämförelser och analyser. Vi träffas vid t...

Webbutbildningar, beställningsbara utbildningar

 • E-utbildning för att motverka korruption


  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!