Publicerad: 16 december 2019

Stads- och kommunhistoriska institutet

Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria. Institutets uppgift är att främja forskning om Sveriges städer och kommuner. De driver egen forskning samt samarbetar med kommuner och andra urbanhistoriskt intresserade inom och utom Sverige.

Stads- och kommunhistoriska institutet grundades 1919 på initiativ av personer inom både näringsliv och det dåvarande Svenska Stadsförbundet. Sedan 1968 är institutet en del av Svenska Kommunförbundet, numera Sveriges Kommuner och Regioner.

Institutet riktar sin verksamhet till personer och myndigheter som är intresserade, eller på något sätt är behov av av stadshistoria i sin yrkesutövning. Det kan till exempel vara förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner, skolverksamhet, journalister med flera.

Om Stads- och kommunhistoriska institutet

Institutets organisation och uppdrag

Stadshistoriska nämnden

Ortshistoria är ett historiskt uppslagsverk över svenska städer, kommuner och tätorter

Stats- och kommunhistoriska institutet driver även en fristående webbplats - Ortshistoria.se. Webbplatsen innehåller uppgifter om varje svensk stad och om det svenska stadsväsendet i dess helhet. Du kan välja en enskild ort och få fram information om just den platsen.

Ortshistoria

Forskning om stadshistoria

Institutets forskning gäller i synnerhet den förmoderna stadshistorien. Jämförelser mellan olika städer, lokalt, regionalt och internationellt är viktig för att svara på frågor efter städernas betydelse, historiskt och aktuellt, till exempel vad är:

  • svenska städers egenart,
  • vilken roll har städer och kommuner för samhällsomvandlingen,
  • och för individen?

Stads- och kommunhistoriska institutets utgivna publikationer

Institutets forskningsprojekt

Samarbeten

Institutet är medlem i den internationella stadshistoriska kommissionen och tillhör ledningsgruppen för den europeiska urbanhistoriska associationen. Institutet driver ett nära samarbete med andra nordiska lokalhistoriska institut. 

Institutets samarbeten och nätverk

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!