Publicerad: 15 maj 2020

Stads- och kommunhistoriska institutet

Stads- och Kommunhistoriska Institutet, SKHI, driver egen forskning om städer och om kommuners utveckling och om hur de påverkas av staten. De har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och att främja forskning om Sveriges städer och kommuner.

Institutet riktar sin verksamhet till personer och myndigheter som är intresserade, eller på något sätt är behov av av stadshistoria i sin yrkesutövning. Det kan till exempel vara förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner, skolverksamhet, journalister med flera.

Om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet och forskning

Anders Knape, ordförande vid Sveriges Kommuner och Regioner och Cecilia Brink, kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad, berättar i filmen om varför de finansierar institutets unika verksamhet. De anser bland annat att kommuner och regioner har ett behov av att ”lära av gårdagen” för att ta med sig tidigare erfarenheter in i framtidens utmaningar.

Heiko Droste, professor i historia och föreståndare för SKHI, ger dig en inblick i institutets verksamhet och dess skärningspunkt mellan den akademiska världen och samhället. Du får också ta del av exempel på samarbete som sker mellan SKHI och kommuner.

Heiko berättar också kort om forskningen kring städer och kommuners utveckling och om hur de påverkas av staten. Sedan 1919 riktar institutet sitt ljus mot just städer i sin forskning och är en garant för att akademisk forskning bedrivs om städer och kommuner.

Längd: 5.23 minuter

Om Stads- och kommunhistoriska institutet

Institutets organisation, uppdrag och finansiering

Verksamheten och dess utveckling granskas av stadshistoriska nämnden

Forskning om stadshistoria

Institutets forskning gäller i synnerhet den förmoderna stadshistorien. Jämförelser mellan olika städer, lokalt, regionalt och internationellt är viktig för att svara på frågor efter städernas betydelse, historiskt och aktuellt, till exempel vad är svenska städers egenart, vilken roll har städer och kommuner för samhällsomvandlingen, och för individen?

Institutets utgivna publikationer

Ortshistoria är ett historiskt uppslagsverk över svenska städer, kommuner och tätorter

Stats- och kommunhistoriska institutet driver även en fristående webbplats - Ortshistoria.se. Den innehåller uppgifter om varje svensk stad och om det svenska stadsväsendet i dess helhet. Du kan bland annat välja en enskild ort och få fram information om just den platsen.

Ortshistoria

Samarbeten

Institutet är medlem i den internationella stadshistoriska kommissionen och tillhör ledningsgruppen för den europeiska urbanhistoriska associationen. Institutet driver ett nära samarbete med andra nordiska lokalhistorisk institut.

Institutets samarbeten och nätverk

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!