Publicerad: 15 juni 2020

Kommunutredningen

Kommunutredningen har lämnat över sitt förslag till tänkbara lösningar som ska bidra till att kommuner får förbättrad kapacitet att sköta sina välfärdsuppdrag. Förslaget har tagits fram som en följd av välfärdsutmaningarna som blir allt mer påtagliga för kommunerna. Betänkandet remisshanteras fram till och med 30 september 2020 (förlängd remisstid).

Dialogmöten

Kansliet på SKR tagit fram utgångspunkter kring utredningens övriga förslag, vilka kommer att behandlas av SKR:s politiska organisation i september 2020. Förbundet bjuder därför in till möten, via den digitala plattformen Zoom, där utgångspunkterna presenteras samt för att SKR även önskar höra hur ni resonerar kring era remissvar.

Diskussionsunderlag, juni 2020 (PDF, nytt fönster) 

Avser ni som kommun eller region att ta fram ett remissvar, eller vill ge feedback på diskussionsunderlaget, är ni välkomna att delta i ett möte vid något av nedan datum:

17 juni 2020 klockan 09.00-10.15
24 juni 2020 klockan 09.00-10.15
18 augusti 2020 klockan 09.00-10.15

Gör din anmälan att delta vid ett dialogmöte (nytt fönster)

Remisskonferens

Kommunutredningen har lämnat betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8) till regeringen. Kommunutredningens betänkande har skickats ut på remiss.

Den 27 april arrangerade SKR en webbsänd remisskonferens där vi gick igenom utredningen och kommenterade utredningens huvudförslag. Du kan ta del av diskussionsunderlag med SKR:s utgångspunkter till remissvar, presentation samt se webbsändningen (2 timmar och 15 sekunder) i efterhand.

Presentationer remisskonferens (PDF, nytt fönster)

Webbsändning remisskonferens (SKRplay, nytt fönster)

Slutbetänkandet i korthet

I korthet föreslår utredningen bland annat följande strukturella och ekonomiska åtgärder:

 • Frivilliga kommunsammanslagningar för att stärka kommunernas drifts- och utvecklingskapacitet. Staten tar över skulder från kommuner som frivilligt genomför kommunsammanläggningar.
 • En försöksverksamhet utreds där kommuner får ges undantag från bestämmelser i lag, förordning eller myndighetsföreskrift.
 • En kommundelegation inom Regeringskansliet som genom landshövdingarna för dialog med kommuner om strategisk samverkan och frivilliga sammanläggningar.
 • Godkännande av statsbidragsprincipen införs i syfte att staten primärt ska använda andra sätt än riktade statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet.
 • En bred översyn av utjämningssystemet.

Kommunutredningens slutbetänkande

Så tycker SKR

Kommunerna står inför en rad utmaningar i framtiden och det kräver en rad framåtsyftande lösningar. SKR anser att det vore önskvärt att Kommunutredningen tog fram ett gediget kunskapsunderlag som visar hur till exempel demografin och kompetensförsörjning slår mot olika slags kommuner. Nedan är några av SKR:s övergripande synpunkter på Kommunutredningens betänkande:

 • Kommunsammanslagningar genom skuldavskrivningar är ingen effektiv lösning. Forskning visar att sammanläggningar av kommuner ofta inte har gett effekt alls alternativt gett negativ effekt ur ett finansiellt och demokratiskt perspektiv.

 • Effekterna av samverkan borde ha analyserats av Kommunutredningen. SKR:s enkätstudie visar att samverkan förbättrat både kompetensförsörjningen och kvaliteten på den kommunala verksamheten.

 • Det är glädjande att utredningen föreslår att staten rekommenderar införande av statsbidragsprincipen. Det innebär att riktade statsbidrag inte primärt ska användas för att styra kommunernas verksamhet.

SKRs synpunkter på Kommunutredningens förslag

Aktuellt

SKR:s Ekonomiblogg

Informationsansvarig

 • Anders Folkesson
  Ekonom
 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!