Publicerad: 26 september 2019

Medborgare har nära till besluten

Valen till kommun- och regionfullmäktige ger medborgarna möjlighet att påverka vilken politik som ska föras på lokal och regional nivå. Kommuner och regioner ansvarar för en stor del av välfärdssektorn och har inflytande över vardagsnära tjänster som vård, skola och omsorg.

Närhet till beslut och direktkontakt

Närheten gör det också relativt enkelt för medborgarna att påverka beslut även mellan valen. En begränsad geografisk yta underlättar direktkontakt. Det är enklare att kontakta den lokala eller regionala företrädaren än riksdagspolitikern för att framföra åsikter och argument.

Det gäller även möjligheten att ta egna initiativ för att bilda opinion i en fråga, som till exempel namninsamlingar eller manifestationer.

Den avgränsade geografiska ytan underlättar också överblick. Det gör att media lättare kan följa och sätta sig in i varje sakområde på lokal nivå, vilket i sin tur kan leda till fler välinformerade medborgare.

Invånarna har dessutom egna erfarenheter av de lokala förhållandena, och intresset är vanligtvis större för frågor som rör den egna kommunen eller regionen.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!