Publicerad: 26 september 2019

Man kan lära av varandra

Kommuner och regioner kan själva ta initiativ till förnyelse och förbättringar. Vilka tjänster som ska erbjudas, vilka metoder som ska användas, hur lokalerna disponeras och hur personalen kompetensutvecklas, är sådant man beslutar om lokalt eller regionalt.

Det egna ansvaret ger utrymme för att pröva nya och kreativa lösningar när det gäller till exempel resursfördelning, organisation och metoder. Det betyder att kommuner och regioner kan bidra till varandras utveckling.

När ett utvecklingsarbete visar sig framgångsrikt kan andra dra nytta av den kunskapen, precis som när ett försök misslyckas.

Utan självstyrelse skulle en dålig idé kunna genomföras i 290 kommuner eller 21 regioner, innan det står klart att den inte fungerar.

Utan självstyrelsen och möjligheten att pröva sig fram och välja olika modeller, är också risken stor att goda idéer misslyckas därför att de bara fungerar i vissa miljöer eller att man avstår från försök av rädsla för att misslyckas.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!