Publicerad: 26 september 2019

Lokala förutsättningar får styra

Svenska kommuner och regioner ser olika ut. Invånarantal, yta, tätortsgrad, näringslivsstruktur, befolkningssammansättning, kultur och politiska preferenser skiljer sig åt mellan olika delar av landet och mellan olika orter.

Det innebär att förutsättningarna för att kunna erbjuda olika tjänster varierar över landet. När kommuner och regioner har frihet att utforma sina egna verksamheter kan de ta hänsyn till dessa varierande förutsättningar, liksom de egna medborgarnas önskemål

På så sätt kan skattepengarna användas på det mest effektiva sättet. De lokala och regionala förtroendevalda kan utnyttja sin lokalkännedom och sina detaljkunskaper om den egna kommunens och regionens förutsättningar.

Dessutom gör närheten till medborgarna att de kan leverera den service som faktiskt efterfrågas. En nationellt detaljreglerad verksamhet riskerar att leda till en betydligt sämre anpassning efter behoven och till mindre kostnadseffektiva lösningar.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!