Publicerad: 27 januari 2020

Styrning av offentligt finansierad verksamhet

SKR har på flera sätt engagerat sig i debatten om ny styrning. Den politiska ”Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet” har under två år utforskat området och presenterar genom filmer och rapporter olika perspektiv på styrning.

Vem kör egentligen

Rapporten belyser särskilt kvalitet och resultat, brukares inflytande, professionens handlingsutrymme samt legala förutsättningar för att kommuner och regioner ska kunna utforma sin egen styrning.

Slutrapport: Vem kör egentligen, webbutiken

Utveckla ny styrning

Projekten, Förenklat och effektivare styrsystem och Förenklad och effektivare administration, är konkreta arbeten i syfte att utveckla ny styrning. SKR följer aktivt Tillitsdelegationens arbete som arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor.

Förenklat och effektivare styrsystem

Förenklad och effektivare administration

Tillitsdelegationen, TilliT

Publikationer

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!