Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

SAMTALA - Diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet

Identifiera situationer som du varit med om då det varit mycket bra samtalston respektive där de varit problematiskt. I första hand situationer inom politiken, men det är möjligt att även relatera till andra sammanhang.

  • Vad var det som var bra? Vad var problematiskt?
  • Vad främjade den goda samtalstonen?
  • Vilket ansvar har ordföranden för att det ska bli bra och respektfull ton på möten?
  •  Hur kan varje ledamot bidra till bra stämning?
  • I vilken utsträckning görs inlägg för att försöka påverka i sak eller för att ge till känna en uppfattning? Skiljer sig dessa inlägg åt vad gäller frågan om tonen i politiken?
    Fundera över situationer som ni upplevt eller iakttagit då det varit mycket bra samtalston respektive där de varit problematiskt.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot