Publicerad: 27 november 2019

2. Fakta om Vem drabbas av hot och hat och Vem hotar

Var fjärde förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. I det här avsnittet går vi på djupet om utsattheten, om formerna för hot och hat och vilka som kan ligga bakom. Bo Per Larsson, konsult vid SKR, redogör för resultatet av Politikernas trygghetsundersökning 2017 och vilka slutsatser vi kan dra av den.

Arbeta vidare och ta del av ytterligare material

Här nedan kan du ta del av mer material inom utbildningens avsnitt.

LYSSNA

Dramatiserad film

Narja driver ett förslag om bostadsbyggande, som kommer innebära att en stor p-plats försvinner. Hon får mängder av hot och hat i sociala medier. Hon blir ofredad i sitt hem - vad gör Narja av situationen? Filmen bygger på en verklig händelse.

Ett webbinarium om att göra en polisanmälan vid hot, hat och våld

I filmen får du råd och tips hur du gör en bra polisanmälan då du har utsatts för hot, hat och våld som förtroendevald men riktar sig också till säkerhetsansvariga eller motsvarande i kommuner och regioner.

Greta Berg och Anna-Lena Pogulis från SKR leder samtalet. Gäster från Polismyndigheten är Daniel Godman och Eva Sund.

Att göra en polisanmälan vid hot, hat och våld mot förtroendevalda (SKLplay, nytt fönster)

SAMTALA - diskussionsfrågor

Frågor att diskutera både i fullmäktige och i partiet:

  • Känner du igen situationerna?
  • Har någon du varit med om någon händelse?
  • Har du varit med om något liknande?
  • Hur tänkte du och hur agerade du?

FÖRDJUPA – exempel och rapporter

Anmäl alltid hot, hat och våld

Skriften beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes.
Den riktar sig i första hand till förtroendevalda och till alla som arbetar nära dem.

Anmäl alltid hot, hat och våld, webbutiken

Politikernas trygghetsundersökning 2019 (PTU)

Var tredje förtroendevald utsattes under valåret 2018. Totalt uppgav 30 procent av de förtroendevalda att de utsattes under valåret 2018. Andelen kvinnor och män som uppger att de utsatts är densamma (32 respektive 30 procent). Utsattheten ligger på en högre nivå 2018 jämfört med samtliga tidigare år då undersökningen genomförts. Valåret 2014 uppgav 28 procent att de utsatts, medan motsvarande siffra var 25 procent för det mellanliggande året 2016 och 20 procent 2012.

Rapport: PTU 2019

Förtroendevaldas självcensur

Antalet förtroendevalda som väljer att censurera sig själv ökar. Brå har genomfört en fördjupad analys om så kallad självcensur på uppdrag av SKR.

Här kan du ta del av analysen om förtroendevaldas självcensur

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot