Webbinarium om samtalstonen

Tema: Hur kan kommuner, regioner och partier arbeta för att främja ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat? Samtalstonen i det politiska samtalet kan också utgöra gränsen för vad som är tillåtet. Det är därför viktigt att samtalet mellan förtroendevalda samt mellan och inom partier sker respektfullt.

Kort sammanfattning av sändningen

Sten-Olof Johansson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun, berättar om hur Emmaboda arbetar med samtalstonen inom det politiska samtalet och samtalstonen i det allmänna demokratiska samtalet, i syfte att påverka samtalet i positiv riktning.

Mats Danielsson ordförande i kommunfullmäktige Eksjö kommun, berättar om hur man som ordförande i fullmäktige kan arbeta med god ton och förhållningssättet inom ramen för fullmäktiges arbete.

Martin Lidhamn, SKR, pratar om SKR:s arbete inom området och vilket stöd som kommuner och regioner erbjuds.

Samtalsledare är Anna Lena Pogulis och Greta Berg, SKR.

Längd: 53.06 minuter

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!