Webbinarium om att arbeta med demokrati – två perspektiv

I webbsändningen får du ta del av ett samtal mellan förtroendevalda och Medieinstitutet Fojo som också har ett uppdrag att arbeta förebyggande när det gäller det hat och hot som drabbat politiker respektive journalister i Sverige idag.

Kort sammanfattning av sändningen

SKR har liksom Medieinstitutet Fojo ett uppdrag att arbeta förebyggande när det gäller det hat och hot som drabbat politiker respektive journalister i Sverige idag. Under ett samtal mellan mellan förtroendevalda och journalister konstaterades bland annat att förtroendevalda och journalister båda är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld.

Samtalet handlade även om huruvida företrädare för dessa demokratibärande grupper gemensamt och var för sig kan bidra till en samhällsdebatt utan hat och hot. Kan de med respekt för varandras uppdrag verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet?

Samtalet leds av Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Medverkande är Anders Ågren, förtroendevald SKR och Öst, Niklas Nordström, Luleå kommun, Anna-Karn Thorstensson, SVT Nyheter och Hanna andersson Mediehuset Fojo.

Längd: 60 minuter

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!