Publicerad 31 maj 2022

Webbinarium om hot, hat och våld

SKR genomför en satsning inom hat, hot och våld mot förtroendevalda kvinnor och män. Under 60 minuter direktsänder SKR seminarier med olika teman inom ämnet. Sändningarna kan du också ta del av i efterhand här.

Kommande webbinarium

Sök i evenemang, kurser och konferenser

Genomförda webbinarium att se i efterhand

Risker och konsekvenser av hot och hat – skillnad mellan kvinnor och män i politiken

SKR har genom en djupanalys av data från bland annat Politisk trygghetsundersökningen studerat skillnader i hot och hat mot förtroendevalda vad gäller risken att utsättas.

Webbinarium om Risker och konsekvenser av hot och hat

Politikernas Trygghetsundersökning (PTU) 2021

Brottsförebyggande rådet, Brå, har under år 2020 genomfört Politikernas trygghetsundersökning (PTU). Du får möta Anna Gavell Frenzel, projektledare vid Brå, som berättar om resultatet men också bland annat om metoden de har använt sig av.

Webbinarium om Politikernas Trygghetsundersökning (PTU) 2021

Näthat och självcensur - det nya normala?

Ni får möta Brottsoffermyndigheten som genomfört en studie tillsammans med forskare från Lunds universitet samt Högskolan i Halmstad om näthat och demokratiskt deltagande. Polisen deltar och berättar om sitt arbete med näthat.

Webbinarium om Näthat och självcensur

Stereotypa attityder riktade mot politiker

SKR har i samarbete med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en studie kring hur allmänheten pratar om politiker i digitala miljöer. I webbinariet får du en redogörelse av innehållet i studien. Dessutom presenteras också en redogörelse av vad du kan utsättas för på sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet.

Webbinarium om Stereotypa attityder riktade mot politiker

Att trygga förtroendevalda

Ni bland annat får möta Halmstads kommun som berättar hur de arbetat för att skapa ett systematiskt förebyggande arbete mot hot, hat och våld. Tomas Åberg, näthatsgranskarna, gästar oss också studion.

Webbinarium - Att trygga förtroendevalda

Om ansvar, roller och trygghet

SKR arbetar för att ansvaret för de förtroendevaldas trygghet i uppdraget ska tydliggöras. Vi pratar om kommunernas ansvar och roll när det gäller tryggheten för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag.

Webbinarium om ansvar och roller

Om avhopp från politiskt förtroendeuppdrag

Tillsammans samtalar vi om de berättelser som redovisas i SKR:s rapport om avhopp samt om vikten av att ansvaret för de förtroendevaldas trygghet tydliggörs. Anders Knape, SKR:s ordförande, och Daniel Lindvall, regeringskansliet, är gäster i studion.

Webbinarium om avhopp från politiskt uppdrag

Om utsatthet och skillnader mellan kvinnor och män

När förtroendevalda utsätts för hot och hat så visar resultaten att effekterna är större i redan underrepresenterade grupper. Studion gästas av Anna Gavell Frenzel, Brå, samt Jelena Drejanin – ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet.

Webbinarium - Om utsatthet och skillnader mellan kvinnor och män

Det Demokratiska samtalet

Här får du ta del av ett samtal mellan Carl Heath och Camilla Kullander som berättar hur de arbetar med att hantera den ökade polariseringen och det hårdare samtalsklimatet i samhället.

Webbinarium - Det demokratiska samtalet

Anmäl alltid hot, hat och våld - Det handlar om demokrati

I sändningen tar vi upp och diskuterar kring rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts. Anmälan utgör alltid grunden för en fällande dom.

Webbinarium - Anmäl alltid hot, hat och våld

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR