Publicerad 6 april 2021

Utbildning om hot och hat

SKR erbjuder under 2021 en kostnadsfri utbildning för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen i kommuner och regioner för att stimulera till ett systematiskt förebyggande arbete mot hot och hat, samt för att stärka de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag.

Anmälan

Vid intresse kontakta Anna-Lena Pogulis via SKR:s kontaktcenter nedan.

Om utbildningen

  • Den är kostnadsfri för de kommuner och regioner som ännu inte genomfört utbildningen,
  • sker på plats i er kommun eller region, eller
  • på distans via digitalt verktyg.

Direktsänd digital utbildning

En direktsändning som möjliggör att deltagare kan delta på distans. Utbildare från SKR deltar i sändningen genom ett digitalt verktyg som möjliggör teknik för att vid behov dela in deltagarna i mindre grupper. Deltagarna får ta del av instruktion i verktyget innan mötet så att alla känner sig bekväma vid sändning. Vid önskemål och behov kan en test genomföras dagen innan.

Programinnehåll

Hot och våld mot förtroendevalda synliggörs genom olika konkreta exempel. För att ge kunskap om hur den faktiska situationen ser ut i landet presenteras statistik från Brå. Vidare kommer ansvar och roller för de förtroendevalda att diskuteras. Utbildningen kommer också att visa goda exempel på hur ni kan gå vidare i det förebyggande arbetet.

SKR erbjuder två alternativa upplägg för genomförandet

  • Ett kortare seminarium, i cirka en timme, med tyngdpunkt på information och föredragning i anslutning till ett ordinarie sammanträde eller liknande där det även kan ge ett
    visst utrymme för dialog och diskussion.
  • Ett längre seminarium med samma innehåll som ovan, men som kan anpassas till den enskilda kommunens eller regionens behov av att i en workshop djupare diskutera frågan.

Satsningen, som har pågått sedan 2017, genomförs med ekonomiskt stöd från regeringen. Vid stor efterfrågan av utbildning kommer kommuner och regioner som inte deltagit tidigare att prioriteras. 

SKR:s utbildare som genomför utbildningen för förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset