Vem är ansvarig för förtroendevaldas säkerhet?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: Lagstiftningen är inte riktigt tydlig i ansvarsfrågan, men en tydlig rollfördelning kan vara avgörande som stöd för den förtroendevalda som utsätts för hot, hat eller våld. Det är därför viktigt att varje kommun/region beslutar om roller och ansvar för sin organisation.

En vanlig form är att fullmäktige beslutar om en policy eller annat styrande dokument där kommunen eller regionen klargör roller, ansvar och samarbeten.