Hur många av de förtroendevalda som utsatts för hot och våld under 2018 tror du har censurerat sig själva?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: Nästan var fjärde (24 %) förtroendevald uppger i undersökning att de någon gång under 2018 valt att censurera sig själv. Totalt sett är det fler kvinnor än män som undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga till följd av utsatthet eller oro för utsatthet (18 procent respektive 14 procent). Det är också fler kvinnor än män som övervägt att lämna sina uppdrag eller tvekat inför ett beslut eller en åtgärd, till följd av utsatthet.