Vad tror de förtroendevalda som blivit utsatta att förövarna velat uppnå med sitt agerande?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: Det vanligaste motivet enligt de förtroendevalda är att förövarna velat förödmjuka och förolämpa dem som personer (cirka 35 procent).