Hur många förtroendevalda kvinnor och män tror du polisanmäler att de varit utsatta?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: Tyvärr är det bara var femte förtroendevald som polisanmäler. Det är färre män än kvinnor som gör en polisanmälan, särskilt när det gäller utsatthet för våld, skadegörelse och stöld.

Hälften av de förtroendevalda som utsatts rapporterar inte händelsen till någon. När de förtroendevalda rapporterar så rapporteras hälften av händelser med hat, hot eller våld till en säkerhetsansvarig inom partiet eller inom den politiska församlingen.