I vilka arenor eller miljöer tror du att hot och hat är mest förekommande?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: Utsattheten är störst på sociala medier och i digitala miljöer. Här är ofta förövaren anonym och väljer då också att uttrycka sig elakare och med grövre kränkningar. Fler kvinnor än män uppger att de utsatts för hot eller påhopp i sociala medier.